Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst

Opgericht in 1983

BOEKENLIJST van de NVvP

In onderstaande lijst staan meer dan 600 boeken opgesomd over en met papierknipkunst, voorzover deze bij de vereniging bekend zijn. Met deze boekenlijst wordt een inzage gegeven in publicaties over papierknipkunst. Deze verzameling is niet compleet, maar wel heel uitgebreid. Aanvullingen zijn welkom.

U kunt met behulp van de velden die onder 'zoek' staan, deze lijst handig raadplegen!

 

 

Follow Me on Pinterest
Latest Pins:

Immaterieel erfoed

 

fonds voor cultuurparticipatie logo.jpg